Serveis Integrals

Il·luminació Led

La tecnologia LED és ara per ara el sistema que menys energia consumeix, amb una vida útil alta, sent a més ecològica, ja que no conté materials tòxics.

Control Energia Reactiva

Hi ha nombrosos receptors, com ara motors, transformadors, reactàncies, etc., que per funcionar necessiten que es formin camps magnètics. Aquests equips, en general inductius, absorbeixen energia de la xarxa per crear els camps magnètics i la tornen mentre desapareixen. Amb aquest intercanvi d'energia, es provoca un consum suplementari que no és aprofitable pels receptors. A aquesta energia se li denomina "energia reactiva" i es mesura en kVArh.

L'energia reactiva provoca una sobrecàrrega en línies, transformadors i generadors, sense arribar a produir un rendiment útil. No obstant això, la factura d'energia si la comptabilitza, pel que pot arribar a incrementar-la en quantitats importants.

En el cas que a la factura d'electricitat de la seva empresa aparegui un concepte de penalització per energia reactiva, hi ha una solució tècnica senzilla per eliminar aquesta penalització: Instal·lar bateria de condensadors..

Les bateries de condensadors són uns equips que, per la seva naturalesa capacitiva, permeten reduir la demanda d'energia reactiva de la xarxa, reduint o eliminant la penalització en la factura elèctrica que es produeix per aquest concepte.

En la nostra enginyeria estudiem les seves instal·lacions i depenent de la demanda d'energia reactiva dels receptors que es troben en les mateixes, es connectaran més o menys condensadors.

Mitjançant una correcta compensació de la reactiva, no solament millorem el rendiment de la pròpia instal·lació, sinó que també eliminem tota penalització en les seves factures.

Gestner ofereix la instal·lació d'aquestes bateries en la modalitat "clau en mà", perquè el client no s'hagi de preocupar de res.

Llegir més...