93 156 44 29 info@gestner.es

Fes-te eco-eficient
amb nosaltres

L’eco eficiència és el resultat d’un procés que permetrà adequar els seus consums a les seves necessitats, la utilització d’energies renovables o de procedència renovable i a més obtenir un menor cost de l’energia.

GESTIÓ, CONTROL I MONITORATGE DE L’ENERGIA I DE L’AIGUA

 

Els nostres professionals obtindran les dades necessàries per a la realització d’un estudi previ i conèixer i valorar les necessitats del nostre client i l’estalvi que podria aconseguir.

El nostre sistema de monitoratge de la/les instal·lació/és dels nostres clients ens permet obtenir multitud d’informació i paràmetres en temps real de la instal·lació.

Primerament i en funció del comportament de la instal·lació i necessitats del client adeqüem la contractació de subministrament d’energia determinant que tipus de tarifa, potència de contractació, etc. Li és més interessant per al nostre client.

Aquesta informació és imprescindible per a posteriors actuacions de millora.

AUDITORIES ENERGÈTIQUES I HÍDRIQUES

 

Una auditoria energètica és el procediment a través del qual és possible obtenir informació fiable i objectiva sobre el consum d’energia d’un determinat edifici, per a poder detectar quins factors afecten aquest consum. D’aquesta manera podrem entendre de quina forma s’està emprant l’energia i així poder identificar on es pot estar desaprofitant o balafiant per a poder establir i organitzar les possibles estratègies d’estalvi energètic.

L’auditoria aconsegueix als edificis més representatius de l’empresa.
L’auditoria d’eficiència energètica d’acord amb el reial decret 56/2016, aconsegueix als edificis més representatius de l’empresa.

El servei inclou:

 

  • Revisió dels edificis representatius i revisió de flota de vehicles.
  • Informe energètic de consums, rendiments, inventari energètic i millores d’estalvi per cada edifici visitat.
  • Informe d’Auditoria UNEIX EN 16.247 de tota l’empresa adjuntant la informació obtinguda de les auditories per edifici

SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA 100% D’ORIGEN RENOVABLE AMB CERTIFICAT D’ENERGIA VERD

 

Subministrem energia elèctrica d’origen 100% renovable a preus altament competitius a l’empresa que contracti aquest servei amb nosaltres se li fa lliurament de Certificat d’Energia Verda, obtenint una Petjada de Carboni Zero.

INSTAL·LACIONS EN EMPRESES I PARTICULARS

 

Fem instal·lacions per a autoconsum amb sistemes d’energies renovables:

Fotovoltaica d’autoconsum: autoconsum amb sistemes d’energies renovables: Fotovoltaica d’autoconsum: Actualment l’autoconsum ve regulat pel Reial decret 244/2019 del 6 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció. L’autoconsum consisteix en la producció d’energia elèctrica connectada directament a la instal·lació, on s’autoconsumeixi la major part d’aquesta energia i la resta es pot o no injectar a la xarxa de distribució elèctrica. D’aquesta manera el client produeix part de l’electricitat que precisa la seva empresa a un PREU molt inferior al de mercat, fix, de manera sostenible i en un període de temps mínim de 25 anys.

ELIMINACIÓ DE LA CAPIL·LARITAT EN ELS EDIFICIS (sistema Biodry)

 

La capil·laritat, una característica dels líquids, és el fenomen que fa que la superfície d’un fluid que entra en contacte amb un cos sòlid, pugi o baixi. A més de que pot mullar o no a l’element en qüestió. Aquesta propietat depèn de la tensió superficial del líquid.

La tecnologia Biodry és una solució natural, segura i definitiva que es fonamenta al principi físic natural per a detenir el accés progressiu de la humitat sense requeriment de mètodes invasius, ni agressius. Biodry és 100% efectiu..